BEVEZETÉS

2018. május 25-én lépett hatályba az új európai adatvédelmi rendelet, azaz a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 216/679 (EU) rendelet. Ezeket a szabályokat betartjuk és erre vonatkozóan az adatvédelmi nyilatkozatban rögzítettük, hogy a Thermomix hivatalos romániai értékesítő partnere, azaz a H.L.K. Trade S.R.L., („Mi”) fő üzleti székhelye: Brassó, Crișan utca 45 sz., Románia, jelen weboldal használói („Önök“) által rendelkezésre bocsátott információkat, vagy a weboldal használata során gyűjtött adatokat milyen módon használja. A H.L.K. TRADE S.R.L. elismeri a Thermomix Románia weboldalát felkereső személyek magánszféráját és ennek védelmét feladatának tekinti.

Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot gondosan olvassa át. Azzal, hogy weboldalunk használatát tovább folytatja és személyes adatait részünkre megküldi, elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezéseit.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

 • Az azonosító adatok (keresztnév, vezetéknév)

és a kapcsolattartási adatok (magán lakcím, e-mail-cím, telefonszám) olyan adatok, amelyeket Ön bocsát a rendelkezésünkre akkor, amikor egy megrendelést kitölt, vagy információt kér (pl. kapcsolattartásra szolgáló űrlapon vagy e-mail-ben), vagy ha egy bemutatóra időpontot foglal, vagy amikor ezen a weboldalon fiókot hoz létre. A kötelezően kitöltendő mezőket megfelelően jelöltük, amennyiben ezek az információk abszolút szükségesek ahhoz, hogy a kérését feldolgozzuk – vásárlás, bemutatóra időpont foglalás, főző tanfolyamra való jelentkezés, stb. Adatainak törlését bármikor kérheti.

Hitel- vagy bankkártya adatait nem tároljuk és teljes körűen bízunk abban, hogy partnereink tökéletesen biztonságos pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleinknek.

Van néhány eset, amelyben az általunk rögzített adatok nem teszik lehetővé az Ön személyének az azonosítását. Ezek a weboldal felkeresésére vonatkozó statisztikai adatok, amelyek közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe az Ön személyével.

SÜTIK (COOKIE-K)

A sütik lehetővé teszik, hogy az Internet használatról általában és különösen weboldalunk használatára vonatkozóan információkat szerezhessünk. Ehhez süti-fájlokat alkalmazunk, amelyek vagy a böngészőjében vagy pedig a számítógépe merevlemezén tárolódnak. A süti-fájlok olyan általános információkat tartalmaznak, amelyek átkerülnek az Ön computerének a merevlemezére. Ezek weboldalunk jobbá tételét segítik és azt, hogy jobb és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk kínálni Önnek. Az általunk használt cookie-k közül néhány feltétlenül szükséges a weboldal kezeléséhez. A sütikre és alkalmazásukra vonatkozó részletesebb információkat a cookie-irányelvünkben talál.

SZEMÉLYES ADATAINAK MENTÉSE ÉS KEZELÉSE

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat rendszerünkben elmentjük, azokat kezeljük és használjuk.
Előfordulhat, hogy az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül fekvő helyszíneken működő Hosting-szervereinkre továbbítjuk és azokon tároljuk. Az adatok az EGT területén kívüli helyszínen is tárolhatók, de csak az EGT-én belüli olyan munkatársak által kezelhetők, akik nekünk vagy szállítóink vagy üzleti partnereink egyikének dolgoznak. Ezeket többek között rendelése teljesítéséhez, vagy a fizetési adatok kezeléséhez, vagy szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához használjuk. Azzal, hogy nekünk személyes adatait megküldi, egyben elfogadja, hogy mi ezeket az adatokat továbbítjuk, tároljuk és kezeljük. Minden szükséges intézkedést meghozunk, hogy garantálni tudjuk személyes adatainak biztonságos és jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő kezelését.

Személyes adatait harmadik személyek részére nem adjuk tovább. Kivételt képeznek azok az üzleti partnereink, akik a termékszállításnál illetve a szolgáltatásaink nyújtásánál segédkeznek nekünk, valamint minden egyéb jogszabályban előírt eset.

Hitel- és bankkártyaadatait, valamint a bankszámláival kapcsolatos információkat CSAK megrendelése feldolgozásához használjuk. Ezeket az információkat harmadik személy részére nem továbbítjuk, kivéve jelen dokumentumban felsorolt, vagy egyéb jogszabályban előírt eseteket.

SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATA

Személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk:

 • Termékeink és szolgáltatásaink javítására, továbbá weboldalunk tartalmának hatékony megjelenítésére;
 • Olyan információk, termékek vagy szolgáltatások megjelenítésére, amelyek az Ön várakozásainak megfelelnek és meglátásunk szerint az Ön számára érdekesek lehetnek, amelyek iránt érdeklődött vagy amelyekkel kapcsolatosan engedélyezte nekünk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel;
 • Az Ön és közöttünk létrejött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére;
 • Annak a lehetőségnek a biztosítására, hogy kedve szerint használhassa a webhelyünkön működő sokrétű interaktív elemeket;
 • Termékeink és szolgáltatásaink változásaihoz kapcsolódó tájékoztatásra;
 • Weboldalunk kezelésére és belső folyamatok, köztük hibaelhárítás, adatelemzések végzésére és statisztikák készítésére;
 • Olyan információkkal való összekapcsolásra, amelyekkel már rendelkezünk, vagy amelyeket már megkaptunk, továbbá hogy ezeket a fent említett célokra használhassuk.

Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy vállalatunk az Ön személyes adatait vagy cége adatait marketing célokra, vagy az Ön érdeklődésére feltehetőleg számot tartó külön ajánlatok vagy egyéb információk megküldésére használja, akkor kérjük, hogy az adatait tartalmazó űrlapon a megfelelő mezőre klikkeljen.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Személyes adatait az alábbi esetekben küldhetjük tovább harmadik személyeknek:

 • Az üzlet vagy a részvénycsomag eladása vagy megvásárlása során, amikor is személyes adatait az adott üzletágat vagy részvénycsomagot megvásárló vagy eladó potenciális vevőre vagy eladóra bízzuk;
 • Amennyiben a H.L.K. TRADE S.R.L. céget vagy részvényeinek többségét harmadik személy felvásárolja, akkor az ügyfelek személyes adatai azok közé a vagyoni értékek közé tartoznak, amelyeket a vevőre átruházunk.
 • A jogszabályi előírások betartása, a weboldal használatára vonatkozó feltételek alkalmazása vagy saját tulajdonjogaink védelme érdekében, illetve az Ön vagy harmadik személyek biztonságának garantálása érdekében. Fentiek a csalások elkerülése és a hitelkockázat csökkentése érdekében azt is magukba foglalják, hogy más vállalatokkal és szervezetekkel információt cserélünk.

ADATBIZTONSÁG

Személyes adatai biztonságát garantáljuk. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok jogosulatlan használatának vagy továbbításának megakadályozása céljából olyan megfelelő fizikai, elektronikus és kezeléstechnikai eljárásokat alkalmazunk, amelyek az online módon rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságát és védelmét biztosítják. Biztonsági technológiánkat folyamatosan ellenőrizzük, hogy ezáltal is biztosítjuk, hogy mindig aktuálisak és hatékonyak legyenek.

Minden szükséges intézkedést meghozunk, hogy garantálni tudjuk személyes adatainak biztonságos és jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő kezelését.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat biztonságos szervereken tároljuk. Az Interneten keresztüli adattovábbítás sajnos nem abszolút biztonságos. Ha Ön saját személyes adatai védelmében nem hoz meg minden szükséges és megfelelő intézkedést, akkor a weboldalunkra beküldött adatok biztonságát nem tudjuk garantálni. Az adathordozhatósággal kapcsolatos bármilyen veszélyt Ön viseli.

Az általunk rendelkezésre bocsátott (vagy az Ön által választott) és a weboldalunk különféle részeihez hozzáférést biztosító azonosító adatokat ne küldje tovább senkinek és tartsa be a kapott utasításokat, hogy az adatok biztonságban maradjanak és bizalmas jellegük is megmaradjon. A fizetési folyamatot partnereink olyan oldalakon keresztül bonyolítják, amelyek a hatályos jogszabályokkal összhangban biztosítják a fizetési folyamatok biztonságát. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fizetéseket olyan környezetben bonyolítsa, amely a fizetési művelet biztonságát garantálja.

AZ ÖN JOGAI, SZEMÉLYES ADATAINAK ELLENŐRZÉSE

Ön bármikor jogosult az alábbiakra:

 • Bármikor hozzáférhet a hatályos jogszabályok szerint nálunk tárolt adataihoz.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy aktualizálását.
 • Kérheti személyes adatainak adatbankjainkból való törlését.
 • Bármikor közölheti velünk, hogy személyes adatainak marketing célokra történő felhasználását letiltja.
  Mi személyes adatait marketing célokra harmadik személyeknek nem adjuk tovább.

Szándékának közlésére, kérjük, hogy a személyes adatok bekérésére szolgáló űrlapokon vagy a weboldalunk „ Kapcsolatfelvétel” részén klikkeljen a megfelelő kockára.

Weboldalunk üzleti partnereink weboldalaira vagy egyéb más honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. Ezeket a linkeket követve elhagyja a weboldalunkat és így az Ön által felkeresett oldalaknak az ellenőrzésére már nincs jogosultságunk. Azoknak a személyes adatoknak a védelméért, amelyeket Ön ezeken a weboldalakon megad, már nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy saját maga is tájékozódjon a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatokról még azelőtt, hogy személyes adatait ezeknek az internet oldalaknak továbbítaná.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa át, hogy mindig tisztában legyen azzal, hogy személyes adatait milyen módon használjuk és védjük. A weboldal használatának tovább folytatása ezeknek a módosításoknak az elfogadását jelenti.

TÁJÉKOZTATÁS

Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozattal összefüggésben kapcsolatba kívánna velünk lépni, kérjük ehhez a weboldalunkon található „KAPCSOLATFELVÉTEL” űrlapot használja.