A Thermomix® kezelése

Szervíz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

COPYRIGHT

Jelen weboldalon közzétett minden információ, beleértve, de nem kizárólag, szövegeket, képeket és egyéb tartalmakat („információk”) – eltérő szabályozás hiányában – a Vorwerk International AG, CH-Wollerau („tulajdonos”) szellemi tulajdona. Ezeknek az információknak az elmentése, sokszorosítása, megjelenítése, illetve továbbítása vagy használata – akár kivonatos formában is -, digitálisan vagy egyéb módon, csak a Vorwerk International Strecker & Co., CH-8832 Wollerau cég kifejezett és előzetes írásbeli engedélyével megengedett. A VORWERK egy bejegyzett védjegy.

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

1. WEBHELY TARTALMA A jogszabályi rendelkezések értelmében:

Sem a vállalat, sem a tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget „az elérhetőség szerint” rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért vagy minőségéért. A Vorwerk alapvetően kizár a vállalattal és a tulajdonossal szemben támasztandó minden olyan anyagi és immateriális jellegű igényt, amely a felelősségvállalás, költségek, kiadások és/vagy károk alapján a kínált információk használata vagy nem-használata következtében, vagy azzal kapcsolatosan, illetve hibás és nem teljeskörű információk használata következtében, vagy azzal kapcsolatosan, illetve a weboldal felkeresése és / vagy használata következtében, vagy azzal összefüggésben keletkeztek, beleértve, – de nem kizárólagosan – a közvetlen veszteséget, elmaradt nyereséget (függetlenül attól, hogy ezek előre láthatóak voltak-e, illetve hogy a dolgok normális menete során keletkeztek-e) vagy az egyéb közvetlen vagy közvetett következményes vagy véletlen károkat. A vállalat weboldalán keresztül közzétett ajánlatok nem kötelező érvényűek.

A vállalat kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy weboldalának részeit, beleértve, – de nem kizárólagosan – az információkat külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje, vagy közzétételüket időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. HIVATKOZÁSOK IDEGEN WEBOLDALAKRA, IDEGEN WEBOLDALAKRA VEZETŐ LINKEK:

A weboldal a vállalat üzleti partnereinek a weboldalára, illetve egyéb releváns idegen weboldalra vonatkozó hivatkozásokat, azokra vezető linkeket is tartalmazhat illetve az ilyen weboldalakon saját weboldalunkra vonatkozó hivatkozások illetve ezekre vezető linkek is előfordulhatnak („egyéb weboldalak”). Ha Ön egy ilyen linket vagy egy tetszőleges egyéb weboldalra mutató hivatkozást követ, akkor weboldalunkat elhagyja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vállalat az ilyen egyéb weboldalak felett nem gyakorol ellenőrzést és nem tulajdonosa, illetve nem működtetője ezeknek a weboldalaknak. Az egyéb weboldalakon rendelkezésre bocsátott tartalmakért és anyagokért, továbbá az információk biztonságáért és a hozzá kapcsolódó adatvédelemért, amely információk közé azok a személyes adatok is beleértendők, de nem kizárólagosan, amelyeket más idegen weboldalak felkeresésekor Ön megad, a vállalat semmilyen módon nem felelős illetve semmilyen módon nem vonható felelősségre, továbbá ezekre az esetekre vonatkozóan minden felelősséget vagy a szavatosságvállalást elhárít magától. Azok a partnereink, akik ezeknek az idegen weboldalaknak a tulajdonosai és ezeket működtetik, illetve akikkel ők kapcsolatban állnak, kizárólagos polgárjogi és büntetőjogi felelősséget vállalnak a weboldalaikon található tartalmak és szolgáltatások biztonságáért, jogszerűségéért vagy megbízhatóságáért. Vállalatunk bármilyen ezzel kapcsolatos felelőssége kizárt.

3. SZERZŐI ÉS MÁRKAJOGOK:

Vállalatunk a weboldalon megjelenő publikációknál a grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek használata során a szerzői jogok betartására, közvetlenül a szerző által készített grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek használatára, vagy licenc nélküli grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek alkalmazására törekszik. A webhelyen megadott és harmadik személyek által esetleg levédett minden márkajelzés és védjegy az adott jelzésekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alá tartozik és rájuk a mindenkori bejegyzett tulajdonos birtokjoga vonatkozik. Csupán abból, hogy ezek a márkajelzések és védjegyek a weboldalon szerepelnek, nem lehet arra következtetni, hogy ezek a márkajelzések harmadik személyek joga alapján nem védettek!

4. ADATVÉDELEM:

Azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön adott meg a vállalatunknak a weboldalunkon, beleértve – de nem kizárólagosan – az e-mail-címet, nevet és lakcímet, vállalatunk adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezeljük.

A személyes adatok védelméről szóló rendelet (GDPR) és a hatályos román jogszabályok és előírások értelmében az adatvédelmi tisztviselő a H.L.K. TRADE S.R.L, nyilvántartási száma RO 24911920, bejegyzett üzleti székhelye, Crișan utca, 45 sz., 500035 Brassó, Románia.

5. MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK

A vállalat kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a felelősségkizárásról szóló jelen nyilatkozatát megváltoztassa, kiegészítse vagy egyéb módon módosítsa. Amennyiben Ön a nyilatkozat megváltoztatásának, kiegészítésének, vagy egyéb módon történő módosításának dátuma után a weboldal használatát tovább folytatja, vagy ha a weboldalhoz továbbra is hozzáfér, akkor ez fentiek fenntartás nélküli elfogadását jelenti.

6. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁS JOGHATÁLYA:

A felelősség kizárásáról szóló jelen nyilatkozat annak a webhelynek a része, ahonnan a hivatkozásokon keresztül erre az oldalra jutott. Amennyiben a felelősség kizárásáról szóló jelen nyilatkozatban szereplő fejezetek vagy egyes megfogalmazások már nem vagy nem teljes körűen felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, akkor ez nem érinti az adott fejezet és jelen nyilatkozat többi részének a tartalmát és azok érvényességét.

7. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

A felelősség kizárásáról szóló jelen nyilatkozatra, valamint a weboldalhoz való hozzáférésre és használatára a román jog az irányadó. A fentiek alapján vagy azokkal összefüggésben keletkező minden jogviták kizárólag a román bíróságok hatáskörébe tartoznak.